olejek cbd Archive

Zegar cz. 3

Log ręczny wskazuje szybkość statku w danym momencie. Na jachtach logi ręczne rzadko znajdują zastosowanie. Niemal każdy jacht, wychodzący na morze, zaopatrzony jest w log mechaniczny. Z pomiędzy różnych systemów, najwięcej w użyciu na jachtach jest log Walkera (Uokera). Składa się on z dwóch zasadniczych części: z mechanizmu licznikowego, który przytwierdza się na burcie rufy, […]

olejek cbd

Protraktor i sekstans

Jest to przyrząd, służący do określenia miejsca okrętu na mapie w razie, jeżeli, już to za pomocą kompasu (pelengi), już to za pomocą sekstansu, zostały zmierzone dwa kąty pomiędzy trzema przedmiotami na brzegu. Istotną jego częścią jest krążek metalowy z podziałkami na stopnie od 0° do 180° w obie strony i trzy linijki, z których […]

olejek cbd

Sonda

Przyrząd prosty, niezbędny na każdym statku, a zatem i na jachcie. Jest to ciężarek ołowiany w kształcie wydłużonego stożka ściętego, z uchem, do którego przymocowana jest linka. Ciężarek w podstawie swej ma wgłębienie, które przed wrzuceniem sondy do wody wypełnia się sadłem. Robi się to w tym celu, ażeby sonda, osiągnąwszy dno, mogła z niego […]

olejek cbd

Pelengator

Przyrząd ten powinien właściwie nazywać się dioptra, ponieważ, będąc częścią uzupełniającą kompasu, służy do mierzenia kierunków (pelengów) kompasowych przedmiotów, widzianych z pokładu. Przyjęło się jednak u nas tę część kompasu, tak samo, jak osobny przyrząd o którym mowa niżej, nazywać pelengatorem. Jest to mosiężna linijka, zaopatrzona na swych końcach w podnoszone na zawiasach, również mosiężne […]

olejek cbd

Mapa Merkatora cz. 1

Powszechnie używane do wyobrażenia na płaszczyźnie zarysów powierzchni ziemi mapy nie nadają się do celów żeglugi. Wiemy, że kursem nazywa się kierunek, w którym się okręt posuwa. Matematycznie, jest to kąt pomiędzy płaszczyzną pionową południka danego miejsca, a płaszczyzną środkową okrętu. Przypuśćmy, że, posiłkując się zwykłą mapą, mamy płynąć z punktu A do punktu B. […]

olejek cbd

Zegar cz. 2

Loglina podzielona jest na odcinki długości 14,6 m każdy, oznaczone krótkimi wplecionymi w nią linewkami. Na pierwszej linewce zawiązany jest jeden węzeł, na drugiej – dwa, na trzeciej – trzy; na czwartym miejscu są dwie linewki z dwoma węzłami na każdej itd. Stąd pochodzi i nazwa samego odcinka: węzeł. Węzeł, za pomocą jeszcze krótszych linewek, […]

olejek cbd

Mapa Merkatora cz. 2

Drugą charakterystyczną różnicą jest to, że południki są tutaj liniami równoległymi. Ta właśnie równoległość południków jest założeniem, z którego wyszedł Merkator przy rysowaniu swej mapy. Widzimy, że na mapie Merkatora wszystkie równoleżniki równe są co do długości równikowi. Zasada ta wprowadza cały szereg zmian w stosunkach wzajemnych wartości kartograficznych. Przede wszystkim, zniekształca wybitnie zarysy lądów […]

olejek cbd

Zegar cz. 1

Oprócz zegara ściennego w kajucie pożądany jest kieszonkowy chronometr. Chronometr okrętowy trudno na jachcie utrzymać w sprawności. W mniejszych podróżach wystarczy dobrze idący zwykły zegarek kieszonkowy z sekundnikiem. Logiem nazywamy przyrząd do mierzenia szybkości biegu okrętu, szybkością zaś – liczbę mil morskich, przebytych przez okręt w ciągu godziny. Istnieje kilka systemów logów. Log ręczny, którego […]

olejek cbd

Zegar cz. 4

Zwykle tarcza licznika posiada trzy wskazówki, z których jedna podaje liczbę dziesiątków mil morskich, przebytych przez statek, druga – liczbę całych mil, trzecia – czwarte albo dziesiąte części mili.  Odczytuje się najpierw dziesiątki, potem całe mile, wreszcie części mili. Na podanym rysunku położenie wskazówek oznacza 56% mili. Na jachtach bardzo często bywa stosowany tzw. sposób […]

olejek cbd

Przybory kreślarskie i kątomierz

Są to, jak już wspomniałem, powszechnie znane: linia, trójkąt, kątomierz, cyrkiel, ołówek i guma. Przy nawigacji niezbędne są one, dlatego poświęcę im tutaj kilka słów. Linia najlepsza jest plaska, giętka, taka, jakiej używa się w kreślarstwie. Dość rozpowszechnione są linie równoległe, czyli dwie linie, połączone z sobą dwiema metalowymi sztabkami, pozwalającymi na rozsuwanie linii z […]

olejek cbd

olejek cbd

podnośnik koszowy rzeszów
podnośniki rzeszów
wycinka drzew rzeszów
zwyżka rzeszów
usługi zwyżką rzeszów
wynajem zwyżki rzeszów
tłumacz rzeszów
biuro tłumaczeń rzeszów
tłumaczenia rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów
tłumacz przysięgły rzeszów niemiecki
tłumacz przysięgły rzeszów angielski
tłumaczenia przysięgłe rzeszów