Przedmiot nawigacji

Nawigacja jest częścią wiedzy nautycznej. Jest to nauka o sposobach określania miejsca i drogi okrętu na morzu za pomocą środków, związanych z pomiarami szybkości biegu okrętu i położenia przedmiotów, widzialnych z pokładu, których miejsce jest ściśle oznaczone na mapie. Ostatniego twierdzenia nie należy rozumieć w ten sposób, że nawigacyjne prowadzenie okrętu może mieć zastosowanie tylko w bliskości brzegów. Znaczy ono, że punktem wyjścia rachunku (zliczenia) nawigacyjnego są ściśle oznaczone na mapie przedmioty, znajdujące się na brzegu, a niekiedy nawet na pełnym morzu (np. wiecha na mieliźnie Sztolpskiej na Bałtyku).

Ponieważ przyrządy, używane przy nawigacyjnym sposobie prowadzenia okrętu, nie dają ścisłości bezwzględnej w obliczeniach kursu (kierunku) i przebytej drogi, w dłuższych podróżach zachodzi potrzeba korygowania ich za pomocą obserwacji astronomicznych.

W podróżach wszakże po morzach, okalających brzegi Europy, dobrze prowadzony rachunek nawigacyjny w zupełności wystarczy.