Magnetyzm ziemski cz. 3

Deklinacja zatem jest to kąt pomiędzy południkiem geograficznym danego miejsca, a południkiem magnetycznym (ściśle mówiąc – pomiędzy ich płaszczyznami pionowymi); dewiacja – kąt pomiędzy południkiem magnetycznym, a kompasowym; deklinacja okrętowa – kąt pomiędzy południkiem geograficznym, a kompasowym.

Należy pamiętać, że bieguny magnetyczne ziemi nie pozostają w jednym miejscu, lecz stale przesuwają się. Wskutek tego i deklinacja w danym miejscu w ciągu dłuższego okresu czasu zmienia się w jednym z dwóch kierunków: ku wschodowi, albo zachodowi. Na mapach morskich, na wyrysowanych w różnych miejscach kołach, wyobrażających południki i podziałki kół – geograficzne i magnetyczne, oznaczona jest wielkość deklinacji w danym miejscu. Deklinacja dotyczy tu jednak tego roku, w którym mapa została wydana. W uwagach – zwykle u dolnej krawędzi mapy – oznaczone są jej zmiany roczne, albo na pewien dłuższy okres czasu. Dlatego też przy obliczeniach. pierwszą rzeczą jest dokładne zaznajomienie się z treścią wspomnianych uwag, szczególnie zaś ze zmianami deklinacji. Jeżeli np. roczna zmiana deklinacji wynosi 4′ W, wielkość deklinacji w danym miejscu 4° 30′ W, zaś mapa została wydana w r. 1920, to dla otrzymania wielkości deklinacji w r. 1932 należy 4′ pomnożyć przez 12 i dodać do 4° 30′. Otrzymamy 5° 18′ W, którą to wartość powinniśmy brać w rachubę przy swoich obliczeniach.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  napędy do bram poznań
  naprawa chłodnicy
  naprawa dachów wawer
  naprawa laptopów warszawa
  naprawa liczarek
  naprawa lodówek łódź
  naprawa po gradobiciu Katowice
  naprawa tłumków Katowice
  naprawy bezgotówkowe samochodów warszawa
  narzędzia hydrauliczne