Mapa Merkatora cz. 4

Na krawędziach map szczegółowych są zwykle umieszczone piani) ważniejszych portów; na marginesach, albo na niezadrukowanych obszarach lądowych – widoki (Ansicht) perspektywiczne niektórych części brzegów tak, jak przedstawiają się z morza. Na obszarach lądowych umieszczone są również rysunki latarń morskich i bak (małych wieżyczek lub latarń na brzegu), a czasem sygnałów optycznych, używanych na latarniach. Zarysy […]
Napisał
Marzec 22, 2018

Mapa Merkatora cz. 3

Skala zatem długości liniowej na mapie Merkatora dla każdej szerokości jest inna. Stąd wynika kardynalna zasada, że celem zmierzenia odległości między dwoma punktami na mapie Merkatora należy cyrklem przenieść odległość tę na południk (na krawędzi mapy) w takim miejscu, ażeby końce nóżek cyrkla były jednakowo oddalone od równoleżnika, przechodzącego przez środek mierzonej odległości. Liczba minut […]
Napisał
Marzec 22, 2018

Mapa Merkatora cz. 2

Drugą charakterystyczną różnicą jest to, że południki są tutaj liniami równoległymi. Ta właśnie równoległość południków jest założeniem, z którego wyszedł Merkator przy rysowaniu swej mapy. Widzimy, że na mapie Merkatora wszystkie równoleżniki równe są co do długości równikowi. Zasada ta wprowadza cały szereg zmian w stosunkach wzajemnych wartości kartograficznych. Przede wszystkim, zniekształca wybitnie zarysy lądów […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Mapa Merkatora cz. 1

Powszechnie używane do wyobrażenia na płaszczyźnie zarysów powierzchni ziemi mapy nie nadają się do celów żeglugi. Wiemy, że kursem nazywa się kierunek, w którym się okręt posuwa. Matematycznie, jest to kąt pomiędzy płaszczyzną pionową południka danego miejsca, a płaszczyzną środkową okrętu. Przypuśćmy, że, posiłkując się zwykłą mapą, mamy płynąć z punktu A do punktu B. […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Protraktor i sekstans

Jest to przyrząd, służący do określenia miejsca okrętu na mapie w razie, jeżeli, już to za pomocą kompasu (pelengi), już to za pomocą sekstansu, zostały zmierzone dwa kąty pomiędzy trzema przedmiotami na brzegu. Istotną jego częścią jest krążek metalowy z podziałkami na stopnie od 0° do 180° w obie strony i trzy linijki, z których […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Przybory kreślarskie i kątomierz

Są to, jak już wspomniałem, powszechnie znane: linia, trójkąt, kątomierz, cyrkiel, ołówek i guma. Przy nawigacji niezbędne są one, dlatego poświęcę im tutaj kilka słów. Linia najlepsza jest plaska, giętka, taka, jakiej używa się w kreślarstwie. Dość rozpowszechnione są linie równoległe, czyli dwie linie, połączone z sobą dwiema metalowymi sztabkami, pozwalającymi na rozsuwanie linii z […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Sonda

Przyrząd prosty, niezbędny na każdym statku, a zatem i na jachcie. Jest to ciężarek ołowiany w kształcie wydłużonego stożka ściętego, z uchem, do którego przymocowana jest linka. Ciężarek w podstawie swej ma wgłębienie, które przed wrzuceniem sondy do wody wypełnia się sadłem. Robi się to w tym celu, ażeby sonda, osiągnąwszy dno, mogła z niego […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 4

Zwykle tarcza licznika posiada trzy wskazówki, z których jedna podaje liczbę dziesiątków mil morskich, przebytych przez statek, druga – liczbę całych mil, trzecia – czwarte albo dziesiąte części mili.  Odczytuje się najpierw dziesiątki, potem całe mile, wreszcie części mili. Na podanym rysunku położenie wskazówek oznacza 56% mili. Na jachtach bardzo często bywa stosowany tzw. sposób […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 3

Log ręczny wskazuje szybkość statku w danym momencie. Na jachtach logi ręczne rzadko znajdują zastosowanie. Niemal każdy jacht, wychodzący na morze, zaopatrzony jest w log mechaniczny. Z pomiędzy różnych systemów, najwięcej w użyciu na jachtach jest log Walkera (Uokera). Składa się on z dwóch zasadniczych części: z mechanizmu licznikowego, który przytwierdza się na burcie rufy, […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 2

Loglina podzielona jest na odcinki długości 14,6 m każdy, oznaczone krótkimi wplecionymi w nią linewkami. Na pierwszej linewce zawiązany jest jeden węzeł, na drugiej – dwa, na trzeciej – trzy; na czwartym miejscu są dwie linewki z dwoma węzłami na każdej itd. Stąd pochodzi i nazwa samego odcinka: węzeł. Węzeł, za pomocą jeszcze krótszych linewek, […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017