Mapa Merkatora cz. 2

Drugą charakterystyczną różnicą jest to, że południki są tutaj liniami równoległymi. Ta właśnie równoległość południków jest założeniem, z którego wyszedł Merkator przy rysowaniu swej mapy. Widzimy, że na mapie Merkatora wszystkie równoleżniki równe są co do długości równikowi. Zasada ta wprowadza cały szereg zmian w stosunkach wzajemnych wartości kartograficznych. Przede wszystkim, zniekształca wybitnie zarysy lądów […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Mapa Merkatora cz. 1

Powszechnie używane do wyobrażenia na płaszczyźnie zarysów powierzchni ziemi mapy nie nadają się do celów żeglugi. Wiemy, że kursem nazywa się kierunek, w którym się okręt posuwa. Matematycznie, jest to kąt pomiędzy płaszczyzną pionową południka danego miejsca, a płaszczyzną środkową okrętu. Przypuśćmy, że, posiłkując się zwykłą mapą, mamy płynąć z punktu A do punktu B. […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Protraktor i sekstans

Jest to przyrząd, służący do określenia miejsca okrętu na mapie w razie, jeżeli, już to za pomocą kompasu (pelengi), już to za pomocą sekstansu, zostały zmierzone dwa kąty pomiędzy trzema przedmiotami na brzegu. Istotną jego częścią jest krążek metalowy z podziałkami na stopnie od 0° do 180° w obie strony i trzy linijki, z których […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Przybory kreślarskie i kątomierz

Są to, jak już wspomniałem, powszechnie znane: linia, trójkąt, kątomierz, cyrkiel, ołówek i guma. Przy nawigacji niezbędne są one, dlatego poświęcę im tutaj kilka słów. Linia najlepsza jest plaska, giętka, taka, jakiej używa się w kreślarstwie. Dość rozpowszechnione są linie równoległe, czyli dwie linie, połączone z sobą dwiema metalowymi sztabkami, pozwalającymi na rozsuwanie linii z […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Sonda

Przyrząd prosty, niezbędny na każdym statku, a zatem i na jachcie. Jest to ciężarek ołowiany w kształcie wydłużonego stożka ściętego, z uchem, do którego przymocowana jest linka. Ciężarek w podstawie swej ma wgłębienie, które przed wrzuceniem sondy do wody wypełnia się sadłem. Robi się to w tym celu, ażeby sonda, osiągnąwszy dno, mogła z niego […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 4

Zwykle tarcza licznika posiada trzy wskazówki, z których jedna podaje liczbę dziesiątków mil morskich, przebytych przez statek, druga – liczbę całych mil, trzecia – czwarte albo dziesiąte części mili.  Odczytuje się najpierw dziesiątki, potem całe mile, wreszcie części mili. Na podanym rysunku położenie wskazówek oznacza 56% mili. Na jachtach bardzo często bywa stosowany tzw. sposób […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 3

Log ręczny wskazuje szybkość statku w danym momencie. Na jachtach logi ręczne rzadko znajdują zastosowanie. Niemal każdy jacht, wychodzący na morze, zaopatrzony jest w log mechaniczny. Z pomiędzy różnych systemów, najwięcej w użyciu na jachtach jest log Walkera (Uokera). Składa się on z dwóch zasadniczych części: z mechanizmu licznikowego, który przytwierdza się na burcie rufy, […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 2

Loglina podzielona jest na odcinki długości 14,6 m każdy, oznaczone krótkimi wplecionymi w nią linewkami. Na pierwszej linewce zawiązany jest jeden węzeł, na drugiej – dwa, na trzeciej – trzy; na czwartym miejscu są dwie linewki z dwoma węzłami na każdej itd. Stąd pochodzi i nazwa samego odcinka: węzeł. Węzeł, za pomocą jeszcze krótszych linewek, […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Zegar cz. 1

Oprócz zegara ściennego w kajucie pożądany jest kieszonkowy chronometr. Chronometr okrętowy trudno na jachcie utrzymać w sprawności. W mniejszych podróżach wystarczy dobrze idący zwykły zegarek kieszonkowy z sekundnikiem. Logiem nazywamy przyrząd do mierzenia szybkości biegu okrętu, szybkością zaś – liczbę mil morskich, przebytych przez okręt w ciągu godziny. Istnieje kilka systemów logów. Log ręczny, którego […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017

Pelengator

Przyrząd ten powinien właściwie nazywać się dioptra, ponieważ, będąc częścią uzupełniającą kompasu, służy do mierzenia kierunków (pelengów) kompasowych przedmiotów, widzianych z pokładu. Przyjęło się jednak u nas tę część kompasu, tak samo, jak osobny przyrząd o którym mowa niżej, nazywać pelengatorem. Jest to mosiężna linijka, zaopatrzona na swych końcach w podnoszone na zawiasach, również mosiężne […]
Napisał
Kwiecień 4, 2017